Misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorców do RPA


W skład wielkopolskiej delegacji weszło 12 przedsiębiorców reprezentujących firmy. Udział w misji wziął Marek J. Sokal, CEO GOLD LION Sp. z o.o.
Celem misji było stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w RPA oraz zwiększenie zdolności promocyjnych.

 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.