Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi

Konferencja dotyczyła zagadnień wynikających z zapisów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Zadaniem tej strategii jest wspieranie międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorców. W latach 2007-2014 nastąpiło zdecydowane umocnienie roli Polski w gospodarce światowej oraz zwiększenie udziału w międzynarodowej wymianie handlowej. W zdecydowanej mierze było to efektem dynamicznego wzrostu eksportu na rynki krajów EU i wiodącej roli firm z kapitałem zagranicznym. Biorąc pod uwagę malejące znaczenie niskich kosztów pracy jako dotychczasowej przewagi konkurencyjnej polskich firm, polscy eksporterzy muszą przestawić się na konkurowanie zaawansowaniem technologicznym wyrobów i usług oraz na bardziej wielowymiarowe formy współpracy z zagranicą, w tym również większe zaangażowanie w realizacji zamówień międzynarodowych. Konferencja zawierała wystąpienia:

  • - wystąpienie Pana Adama Banaszaka, Zastępcy Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • - wystąpienie Pana Jarosława Pondera Dyrektor Biura Regionalnego dla Europy, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
  • - prezentację wyników analizy przez 2 prelegentów Korporacji Badawczej Pretendent (dr Bartosz Fortuński oraz Michał Litwiński)
  • - prezentację doświadczenia przez przedsiębiorcę – Panią Annę Borowska Vector Synergy sp. z o.o.

Więcej o konferencji możecie państwo przeczytać pod adresem: http://www.konferencja-mpit.pl/

Prezentacja wyników badań dostępna jest już pod linkiem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/dzialania-ministerstwa

 Ulotka informacyjna do pobrania